Waarom Atelier Kunstvormen
Waarom kiezen voor atelier kunstvormen?
A

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

Het atelier geeft onderwijs in beeldende vorming, als verzamelbegrip voor activiteiten die met elkaar gemeen hebben dat ze bijdragen aan de kunstzinnige vorming van de cursisten, is erop gericht, dat de cursisten (jong en oud);
  • hun kennis van en inzicht in de hen omringende wereld vergroten door belangrijke uiterlijke en inhoudelijke kenmerken van die wereld beeldend vorm te geven.

  • hun voorstellingsvermogen en verbeeldingskracht vergroten door ervaringen, gevoelens, ideeen en meningen te verkennen, te ordenen en, ook voor anderen, zichtbaar te maken in zelfgemaakte beelden.

  • hun vaardigheid in het beeldend vormgeven vergroten door het verwerven van een elementaire beheersing van de beeldende middelen, waarbij zij leren beeldaspecten te onderzoeken, ervaring opdoen met het hanteren van diverse materialen en technieken, en problemen oplossen via procesmatig beeldend vormgeven.

  • inzicht verwerven in de functies en betekenissen van beelden in de samenleving door eigen werk in relatie tot dat van anderen te beschouwen, waarbij zij leren hoe feitelijke informatie, waarden, normen en gevoelens via beelden kunnen worden overgedragen. Zij verwerven inzicht in de wijze waarop cultuur-historische invloeden en culturele en maatschappelijke verschillen de vormgeving, inhoud en betekenis bepalen.

KERNDOELEN
V

VORMGEVING

1. De cursisten kunnen kenmerken van wat zij waarnemen zichtbaar maken in eigen werk. Daarbij kunnen zij:
– waargenomen kenmerken verkennen en ordenen door schetsen;
– vorm, kleur, ruimtelijkheid en textuur betrekken bij de vormgeving;
– beeldende middelen toepassen die aansluiten bij de vormgeving die zij kiezen

2. De cursisten kunnen vanuit beleving, fantasie en geheugen zich een voorstelling maken en meningen zichtbaar maken in een eigen beeldend werk. Daarbij kunnen zij beeldende middelen toepassen die aansluiten bij de vormgeving die zij kiezen.

3. De cursisten kunnen de gebruiksfunctie, de communicatieve en decoratieve functie van beeldende vorming toepassen in de vormgeving. Zij kunnen daarbij beeldende middelen gebruiken op een wijze die aansluit bij de zelfgekozen vormgeving.

M

MIDDELEN

4. De cursisten verwerven elementaire vaardigheid in het vormgeven door het (her)kennen van die beeldende aspecten en het toepassen van die middelen die voor het desbetreffende onderdeel van beeldende vorming kenmerkend zijn. Zij kunnen hierbij experimenterend zowel als volgens instructie te werk gaan.

5. De cursisten kunnen het eigen werk presenteren en het proces waarin dat tot stand is gekomen, met woord en beeld illustreren.

6. De cursisten kunnen bij de beoordeling van het eigen werk vooraf gestelde criteria toepassen.

B

BESCHOUWING

7. De cursisten kunnen kenmerken van vorm en inhoud in eigen werk en in dat van mede cursisten en kunstenaars en vormgevers met woord en beeld illustreren.

8. De cursisten kunnen de vorm en de inhoud van werk van kunstenaars en vormgevers in verband brengen met gebruikte middelen en de plaats en tijd van ontstaan.

9. De cursisten kunnen overeenkomsten en verschillen tussen door henzelf en door anderen gemaakt werk herkennen en met woord en beeld illustreren.

10. De cursisten kunnen de vormgeving van een beeld in verband brengen met de functie ervan. Zij kunnen met woord en beeld illustreren, daar waarden en normen door beelden kunnen worden bevestigd en doorbroken.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google